Turquoise Durga

00072

Turquoise Durga 00072
$750 In stock
Size:20" x 20"